OBS Roderik van voorst

OBS Roderik van Voorst is een openbare school in Emmeloord West. De Roderik is een fijne school waar kinderen in het middelpunt staan. De lijntjes zijn kort, de drempel is laag. Dus wees welkom! Binnen ons onderwijs gaan we uit van de nodige rust zowel in leslokaal, schoolgebouw als bij buitenschoolse activiteiten. De regelmaat in de dagindeling is voor zowel de leerkracht als de leerlingen richtinggevend en geeft leerlingen optimaal de ruimte om zich volledig te ontplooien en zich thuis te voelen.

Laatste nieuws

  Adresgegevens

  OBS Roderik van Voorst
  Skagerrak 1
  8303 VA Emmeloord
  0527 612321

  obsroderikvanvoorst@aves.nl

  Onze Facebookpagina