Passend Onderwijs

Voor ouders en kinderen

Wat is passend Onderwijs?

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaalonderwijs. Dat blijft.

Voor mee informatie kunt u terecht op de volgende websites:

http://www.passendonderwijs.nl/

http://www.5010.nl/

Wanneer u op de afbeelding hierboven klikt, dan ziet u de brochure die met de Roderikflits van 20 december is meegegeven aan de ouders.

O.B.S. De Roderik van Voorstschool - Passend Onderwijs -

OBS Roderik van Voorst

Samen met jou en je ouders gaan wij het beste uit je halen. Jij leert hoe je zelfstandig kunt werken en je leert ook samenwerken.
Wij leren met elkaar over de wereld om ons heen.
Jij mag jezelf zijn, maar je leert ook om aan anderen te denken.
Wij helpen je bij jouw manier van leven.
Jij leert keuzes te maken voor de toekomst.
Jij gaat zien dat leren ook een feestje kan zijn.

Onze Facebookpagina