overblijven

Op de Roderik kunnen de kinderen tussen de middag overblijven. Dit gebeurt onder leiding van een groep geschoolde overblijfouders. 

Mocht uw kind dit schooljaar gebruik willen maken van de overblijf, kunt u gebruik maken van de strippenkaart.

U kunt een strippenkaart kopen van 20, 40, 60, 80 of 100. Per keer (per strip) dat uw kind overblijft, betaalt u €1,50. Dus een strippenkaart van bijvoorbeeld 20 kost €30,00. 

Maakt uw kind maar heel weinig gebruik van de overblijf, kunt u ook kiezen voor de losse overblijf.

De incidentele losse overblijf kost €2,50. Dit kunt u op de dag van overblijven in een envelop doen voorzien van naam en groep. Deze envelop kunt u in de (overblijf)brievenbus in de gang gooien. 

Hieronder kunt u aangeven of u een strippenkaart wil kopen. Als de strippenkaart bijna vol is, krijgt uw kind een brief mee, waarmee u weer een nieuwe strippenkaart kunt kopen.

 Voor informatie: mascha@famvaneek.nl


 ____________________________________________________________________________________


Ik wil graag een strippenkaart kopen.

 

Naam leerling:

Groep leerling:

Telefoon nr ouder:

aantal strippen

20

€ 30

*

aantal strippen

40

€ 60

*

aantal strippen

60

€ 90

*

aantal strippen

80

€ 120

*

aantal strippen

100

€ 150

*

 

                                               (*hier aangeven welke strippen u graag wilt kopen)

 

Ik maak het bedrag van €……………. Over op bankrekening nummer: NL46 RABO 0159062640 t.n.v. Act. Ver. Overblijf OBS Roderik van Voorst. Dit onder vermelding van naam leerling en groep/aantal strippen.

 

Zou u het bedrag spoedig over kunnen maken? Bij uitblijven van betaling, kan uw kind helaas niet (meer) bij de overblijf komen.

 

Voor vragen kunt u terecht bij Mascha Rijckenberg.

Telefoon nr. 06-42244474 of mailen naar mascha@famvaneek.nl

 

Met vriendelijke groet,

Het overblijfteam.