hoofdluis

Hoofdluis

Na elke vakantie worden de kinderen op maandagmiddag door een aantal ouders op hoofdluis gecontroleerd. Deze ouders hebben instructiemgehad van de Hoofdluiskliniek om op  een goede manier de luizen en neten op te sporen en ouders te adviseren hoe deze te bestrijden. 

In het geval dat er bij uw kind luizen of neten worden geconstateerd, wordt u door de groepsleerkracht geïnformeerd met het verzoek nog dezelfde dag actie te  ondernemen. Wanneer uw kind levende luizen heeft vragen wij u uw kind direct op te halen van school en te behandelen.
Indien er hoofdluis wordt geconstateerd, hangen er bij de ingangen van de school posters op de prikborden. Wij vragen ouders dan alert te zijn en hun kind(eren) extra te controleren. Een week later vindt er een nacontrole plaats.


Voor ons Hoofdluisprotocol 2019-2020 klikt u hier 

OBS Roderik van Voorst

Samen met jou en je ouders gaan wij het beste uit je halen. Jij leert hoe je zelfstandig kunt werken en je leert ook samenwerken.
Wij leren met elkaar over de wereld om ons heen.
Jij mag jezelf zijn, maar je leert ook om aan anderen te denken.
Wij helpen je bij jouw manier van leven.
Jij leert keuzes te maken voor de toekomst.
Jij gaat zien dat leren ook een feestje kan zijn.

Onze Facebookpagina