de MR

O.B.S. De Roderik van Voorstschool - de MR -

 De Roderik heeft een actieve Medezeggenschapsraad. Onze MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Zij denken mee over het beleid van de school. De MR praat met de directie over alle zaken die in het dagelijks werk een rol spelen, zoals de jaarlijkse begroting van de school en bijvoorbeeld over de invoering van nieuwe schooltijden. Ook kan de MR zelf onderwerpen aandragen die zij met de directie wil bespreken. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. Ongeveer 6 keer per jaar komt de MR bij elkaar om te vergaderen.  

 

De MR-leden van dit jaar zijn:  

Roeleen Kaptein, ouder
Martijn Kannegieter, ouder
Diny Huizinga, ouder  

Linda van Woerkom, leerkracht
Hilde Triou, leerkracht
Stefan van der Worp, leerkracht


Voor vragen of opmerkingen aan de MR kunt u mailen naar mr.obsroderikvanvoorst@aves.nl

 

 


Samen met jou en je ouders gaan wij het beste uit je halen
Jij leert hoe je zelfstandig kunt werken en je leert ook samenwerken
Wij leren met elkaar over de wereld om ons heen
Jij mag jezelf zijn, maar je leert ook om aan anderen te denken
Wij helpen je bij jouw manier van leven
Jij leert keuzes te maken voor de toekomst
Jij gaat zien dat leren ook een feestje kan zijn

Onze Facebookpagina