Algemeen

Ouderpagina

Op deze pagina zijn de verschillende onderwerpen te vinden die interessant zijn voor de ouders.

Zo is er informatie over bijvoorbeeld de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad, en zijn er handige linkjes te vinden voor bijvoorbeeld het aanvragen van verlof.

OBS Roderik van Voorst

Samen met jou en je ouders gaan wij het beste uit je halen. Jij leert hoe je zelfstandig kunt werken en je leert ook samenwerken. Wij leren met elkaar over de wereld om ons heen. Jij mag jezelf zijn, maar je leert ook om aan anderen te denken. Wij helpen je bij jouw manier van leven. Jij leert keuzes te maken voor de toekomst. Jij gaat zien dat leren ook een feestje kan zijn.

Onze Facebookpagina