Visie

Wij ontwikkelen ons onderwijs aan de hand van ons S•T•O•E•R concept 

1.      Samen
-Samen bereik je vaak meer dan alleen  -Om samen te werken is het belangrijk om sociaal vaardig te zijn  -We hebben zorg en respect voor elkaar en voor de wereld om ons heen  -We gebruiken onze talenten om van elkaar te leren  -We werken samen met de ouders en de kinderen om het beste uit ieder kind te halen

2.      Trainen
-Leren lezen, rekenen en spellen is belangrijk voor de toekomst van kinderen  -Door dit dagelijks te trainen met de kinderen krijgen ze een stevige basis  -De kinderen kunnen de kennis toepassen tijdens het onderzoekend en projectmatig leren

3.     Onderzoeken
-We stimuleren de nieuwsgierigheid van kinderen  -We dagen  de kinderen uit om zelf initiatief te nemen, om ondernemend te zijn  -Kinderen leren hun eigen leer- en onderzoeksvragen op te stellen en worden zo verantwoordelijk voor hun eigen leerproces 

4.      Ervaren
-We creëren een rijke leeromgeving waarin de kinderen ervaringen kunnen opdoen  -De kinderen leren de op hun eigen manier te verkennen Kinderen worden gemotiveerd worden  -Kinderen worden uitgedaagd/ enthousiast
 

5.      Resultaat
We willen het beste uit ieder kind halen, zowel op sociaal-emotioneel gebied als op cognitief gebied -Door kinderen zelf doelen te laten stellen groeit hun zelfvertrouwen. Hun betrokkenheid bij het eigenleerproces zorgt voor het beste resultaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS Roderik van Voorst

Samen met jou en je ouders gaan wij het beste uit je halen. Jij leert hoe je zelfstandig kunt werken en je leert ook samenwerken.
Wij leren met elkaar over de wereld om ons heen.
Jij mag jezelf zijn, maar je leert ook om aan anderen te denken.
Wij helpen je bij jouw manier van leven.
Jij leert keuzes te maken voor de toekomst.
Jij gaat zien dat leren ook een feestje kan zijn.

Onze Facebookpagina