Missie

Ieder kind is een wereldburger en heeft zijn/ haar plek in de maatschappij. Daarom leren wij de kinderen om flexibel, creatief en kritisch om te gaan met zichzelf, de omgeving en actuele gebeurtenissen, zodat zij hun keuzes en beslissingen goed kunnen onderbouwen.

Wij willen ervoor zorgen dat de kinderen mede-eigenaar van hun leerproces worden. 

De betrokken en empathische leerkrachten creëren een pedagogische warmte in en om de school, waardoor de kinderen kunnen zijn wie ze zijn en worden die ze willen worden. 

Omdat leren niet stopt bij de voordeur van de school, hechten wij veel waarde aan partnerschap met de ouders en de omgeving. 

Samen proberen we van iedere dag een feest te maken!

 

OBS Roderik van Voorst

Samen met jou en je ouders gaan wij het beste uit je halen. Jij leert hoe je zelfstandig kunt werken en je leert ook samenwerken.
Wij leren met elkaar over de wereld om ons heen.
Jij mag jezelf zijn, maar je leert ook om aan anderen te denken.
Wij helpen je bij jouw manier van leven.
Jij leert keuzes te maken voor de toekomst.
Jij gaat zien dat leren ook een feestje kan zijn.

Onze Facebookpagina