Hoogbegaafdheid en meerpresteerders

Op onze school vinden we het belangrijk om kinderen uit te dagen met opdrachten passend bij hun niveau. Voor onze meerpresteerders en hoogbegaafde leerlingen gebruiken we hiervoor Levelwerk. De leerlingen maken de basisstof op een compacte manier en werken daarnaast met Levelwerk. Dit werk bestaat uit verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen, rekenen en techniek. Daarnaast is het mogelijk voor leerlingen om aan de slag te gaan met zelf gekozen onderwerpen.

De leerlingen werken dagelijks zelfstandig met Levelwerk. Wekelijks krijgen zij instructie van 45 minuten. 

OBS Roderik van Voorst

Samen met jou en je ouders gaan wij het beste uit je halen. Jij leert hoe je zelfstandig kunt werken en je leert ook samenwerken. Wij leren met elkaar over de wereld om ons heen. Jij mag jezelf zijn, maar je leert ook om aan anderen te denken. Wij helpen je bij jouw manier van leven. Jij leert keuzes te maken voor de toekomst. Jij gaat zien dat leren ook een feestje kan zijn.

Onze Facebookpagina