Hoogbegaafdheid en meerpresteerders

Op onze school vinden we het belangrijk om kinderen uit te dagen met opdrachten passend bij hun niveau. Voor onze meerpresteerders en hoogbegaafde leerlingen gebruiken we hiervoor Levelwerk. De leerlingen maken de basisstof op een compacte manier en werken daarnaast met Levelwerk. Dit werk bestaat uit verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen, rekenen en techniek. Daarnaast is het mogelijk voor leerlingen om aan de slag te gaan met zelf gekozen onderwerpen.

De leerlingen werken dagelijks zelfstandig met Levelwerk. Wekelijks krijgen zij instructie van 45 minuten. 

Samen met jou en je ouders gaan wij het beste uit je halen
Jij leert hoe je zelfstandig kunt werken en je leert ook samenwerken
Wij leren met elkaar over de wereld om ons heen
Jij mag jezelf zijn, maar je leert ook om aan anderen te denken
Wij helpen je bij jouw manier van leven
Jij leert keuzes te maken voor de toekomst
Jij gaat zien dat leren ook een feestje kan zijn

Onze Facebookpagina