Groep 3

O.B.S. De Roderik van Voorstschool - Groep 3 -

Welkom!

Wij zijn groep 3!

In onze groep zitten 15 kinderen: 9 jongens en 6 meisjes. Onze juffen heten juf Leonie en juf Shirine.
Twee keer in de week hebben we gymles van juf Marry in de grote gymzaal. Dit vinden we erg leuk.

Ook komt stagejuf Kaylee 4 keer in de week bij ons in de klas. We leren héél veel in groep 3: lezen, schrijven en rekenen. Verder knutselen, tekenen en zingen we graag. 

OBS Roderik van Voorst

Samen met jou en je ouders gaan wij het beste uit je halen. Jij leert hoe je zelfstandig kunt werken en je leert ook samenwerken.
Wij leren met elkaar over de wereld om ons heen.
Jij mag jezelf zijn, maar je leert ook om aan anderen te denken.
Wij helpen je bij jouw manier van leven.
Jij leert keuzes te maken voor de toekomst.
Jij gaat zien dat leren ook een feestje kan zijn.

Onze Facebookpagina