onze school

De Roderik van Voorst is een openbare school in Emmeloord. Openbaar wil zeggen dat alle kinderen, van welk geloof dan ook, op onze school welkom zijn. Op de Roderik van Voorst zitten ongeveer 160 leerlingen, verdeeld over 8 groepen.
De Roderik wil een basis zijn waarop het kind kan vertrouwen.
De begrippen "acceptatie, respect en geborgenheid" staan hierbij centraal. Om de leerlingen het gevoel van een veilige omgeving te geven, hanteert het team duidelijke afspraken en regels, zoals die ook in de thuissituatie en in de samenleving gelden. In de schoolgids enin de informatiekalender die beiden op deze website te vinden zijn, kunt u nog veel meer lezen over hoe het onderwijs er op de Roderik uitziet.

O.B.S. De Roderik van Voorstschool - onze school -

Wilt u graag meer weten over onze school? 

Maak dan een afspraak of loop eens binnen. U bent van harte welkom. Wij willen u graag onze mooie school laten zien en uitleggen hoe wij op de Roderik van Voorst werken.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met onze school: 0527-612321.

U kunt ook mailen: h.wijnhoud@aves.nl  


Hoe komt de school aan zijn naam?

"Roederic van Voerst" was een ridder in Westenholte nabij Zwolle in de veertiende eeuw. Onze school heeft zijn naam gekregen en is op 27 april 1968 geopend door een nazaat van deze ridder.

 

OBS Roderik van Voorst

Samen met jou en je ouders gaan wij het beste uit je halen. Jij leert hoe je zelfstandig kunt werken en je leert ook samenwerken. Wij leren met elkaar over de wereld om ons heen. Jij mag jezelf zijn, maar je leert ook om aan anderen te denken. Wij helpen je bij jouw manier van leven. Jij leert keuzes te maken voor de toekomst. Jij gaat zien dat leren ook een feestje kan zijn.

Onze Facebookpagina